Đánh giá tình hình triển khai nền tảng xã hội số và ứng dụng “ThaiNguyen ID”
Toàn cảnh hội nghị.

Sau hơn 8 tháng thực hiện Nghị quyết số 01 về chuyển đổi số, trong đó, phát triển xã hội số nằm trong 03 trục (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) đã giúp lĩnh vực dịch vụ hành chính công của Thái Nguyên hoàn thành mục tiêu đưa dịch vụ tới tay người dân. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 100% các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thực hiện khai thác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, dạy –học; triển khai nhiều mô hình giáo dục tích hợp hiệu quả. Về lĩnh vực y tế, triển khai có hiệu quả phòng Telehealth tư vấn và khám, chữa bệnh từ xa; khởi tạo dữ liệu cho 98% dân số (người dân có thẻ bảo hiểm y tế) và thực hiện kết nối liên thông các cơ sở khám, chữa bệnh. Ở lĩnh vực văn hóa, đã thực hiện số hóa về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, “Triển khai thực hiện Cổng thông tin du lịch tỉnh Thái Nguyên". Trên cả 03 trục: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, hạ tầng kỹ thuật Thái Nguyên được đầu tư đáp ứng được yêu cầu cho việc triển khai các ứng dụng dùng chung, kết nối, liên kết tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đầu quý IV/2021, Thái Nguyên sẽ công bố nền tảng ứng dụng “ThaiNguyen ID”. Mục tiêu của ứng dụng là người lao động trong và ngoài tỉnh tập trung tại các khu công nghiệp. Thông qua nền tảng ứng dụng đơn giản, dễ sử dụng người lao động sẽ tìm kiếm được thông tin hữu ích như: nhà ở, việc làm, thông tin về các dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống tại Thái Nguyên. Trên cơ sở này, tỉnh sẽ xây dựng được nền tảng nhân sự lao động công dân số vững chắc. Với “ThaiNguyen ID” tỉnh Thái Nguyên sẽ là địa phương đầu tiên ở Việt Nam sử dụng ứng dụng trên công nghệ EKYI để tạo ra sự khác biệt về độ chính xác, góp phần tạo sự kết nối giữa công dân và chính quyền xác thực, chi tiết, chính xác.

Tại hội nghị, các vị đại biểu đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến như: cần nhanh chóng thành lập Tổ công tác, trong đó Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị đầu mối kết nối với các cơ quan, đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ củng cố dữ liệu liên quan.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: ứng dụng “ThaiNguyen ID” sẽ đóng góp quan trọng vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh. Cụ thể, ứng dụng sẽ cải thiện và nâng cao thứ hạng của Thái Nguyên ở trục xã hội số, góp phần đắc lực đẩy mạnh kinh tế số phát triển. Đồng chí lưu ý, các đơn vị khi triển khai ứng dụng “ThaiNguyen ID” cần phải được kết nối liên thông với ứng dụng C-ThaiNguyen; đồng thời, kỳ vọng từ ứng dụng này tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai quản lý sâu các dữ liệu về nhân sự lao động, đầu tư, tài nguyên - môi trường.

Dự kiến, ngày 15/11/2021, ứng dụng “ThaiNguyen ID” sẽ ra mắt thử nghiệm trong cộng đồng công dân số và góp phần thu hẹp khoảng cách số./.