Đánh giá tình hình thực hiện tổ chức vận tải, sản xuất đảm bảo kiểm soát tốt dịch COVID-19
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Đại diện các ngành, địa phương đã báo cáo nhanh về tình hình thực hiện tổ chức hoạt động vận tải hành khách của các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, hàng không đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tình hình phục hồi sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp, khu chế xuất; tiến độ triển khai tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh COVID-19, tình hình thực tế, những thuận lợi, khó khăn trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh COVID-19, triển khai các các phương án vận tải hành khách, lưu thông hàng hóa, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế, xã hội.

Sau khi khi nghe ý kiến, báo cáo của đại diện các Bộ, ngành và các địa phương, đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, hoan nghênh tinh thần chủ động của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai và thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 128 của Chính phủ về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Đồng thời, đề nghị các địa phương cần chủ động và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất.

Theo đó, tùy theo tình hình thực tế, các địa phương chủ động thành lập ra Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, phải đảm bảo an toàn kiểm soát tốt, không để bùng phát các ổ dịch dẫn đến bị động, bất ngờ.