Năm 2016, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 gồm các tỉnh: Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra nội dung, chỉ tiêu thi đua phù hợp với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội gắn với các sự kiện của đất nước, địa phương, tổ chức, đăng ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Cụm; đồng thời cùng nhân dân địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện thắng lợi các phong trào, cuộc vận động thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Năm 2017, các đơn vị trong Cụm tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: bám sát nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội và địa phương; thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Cựu chiến binh các cấp lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Đại hội Cựu chiến binh cấp cơ sở; tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, làm tốt công tác tư tưởng, kịp thời phát hiện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên đánh giá cao những cách làm mới, mô hình sáng tạo trong các hoạt động của cựu chiến binh các tỉnh, góp phần ổn định xã hội, thực hiện tiêu chí xóa nghèo bền vững, tham gia phát triển kinh tế và vận động nhân dân thực hiện các dự án gặp vướng mắc. Đồng chí khẳng định vai trò quan trọng, tính chủ động, tích cực của Hội Cựu chiến binh các cấp đối với thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh những năm qua. Trong đó, cán bộ Hội các cấp nắm vững và tuyên truyền đúng đắn, kịp thời các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng; tích cực tham gia vào công tác giáo dục đạo đức, lối sống và lý tưởng cho thế hệ trẻ cũng như các hoạt động hòa giải, vận động nhân dân đóng góp vào việc thực hiện quyết tâm chính trị lớn của các tỉnh trong năm 2016.

Cũng tại hội nghị, Hội Cựu chiến binh các tỉnh đã ký giao ước thi đua năm 2017 và suy tôn Hội Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn là Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 năm 2017./.