Cụ thể hóa và đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số
Toàn cảnh hội nghị

Kể từ sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 01 về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, đây là hội nghị nhằm giới thiệu một cách tổng quát, quy mô về hoạt động chuyển đổi số, những công việc sẽ triển khai thực hiện, lộ trình và xác định các trọng tâm.

Tại hội nghị, đại diện Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) đề xuất giai đoạn 2021-2023, tỉnh nên tập trung đầu tư các hợp phần về: Nền tảng số hóa chung cho toàn tỉnh; hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung; trục tích hợp; số hóa dữ liệu; trung tâm lưu trữ, phân tích và hiển thị dữ liệu; hệ thống camera và cảm biến; hệ thống an ninh mạng; đầu tư chuyển đổi số tại Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành; tiện ích cho công chức, viên chức và nhân dân.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã đánh giá cao những đề xuất của Công ty AIC; đồng thời, đưa ra ý kiến cần tận dụng tối đa cơ sở sẵn có; và thực hiện theo hướng tạo tiện ích cao đối với người dân, doanh nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, những hình dung về chuyển đổi số một cách tổng thể đã rõ ràng hơn. Đặc biệt, trong thời gian ngắn, Công ty AIC đã thiết lập hệ thống dữ liệu khá quy mô, cập nhật về tỉnh Thái Nguyên. Qua đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu từng địa phương, các sở, ngành cần tiếp cận nhanh, chủ động đề ra chương trình phù hợp và thiết thực với đơn vị mình./.