Ngày 29/8, UBND tỉnh có Công văn số 3154/UBND-CNN v/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian lễ Quốc Khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2016-2017. Chi tiết mời xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm