Công ty Điện lực Thái Nguyên từng bước tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp
Ứng dụng tự động hóa về Trung tâm điều khiển xa, toàn bộ quá trình thao tác đóng cắt và khoanh vùng điểm sự cố tự động chỉ tính bằng giây

Năm 2021, Điện lực Thái Nguyên được giao quản lý triển khai thực hiện dự án “Tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp trên không”. Theo đó 2 mạch vòng lưới điện trung áp được tự động hóa về Trung tâm điều khiển xa thông qua phần mềm Spectrum power 5.

Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Trưởng Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Thái Nguyên chia sẻ: “Công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, được thực hiện cơ bản trong năm 2022. Hệ thống điều khiển từ xa chúng tôi triển khai từ năm 2018, hàng năm chúng tôi đều bổ sung trang thiết bị cho hệ thống điều khiển từ xa”… Trong tương lai chúng tôi phải thực hiện tự động hóa hết tất cả lưới điện, đảm bảo độ tin cậy để cung cấp điện cho lưới điện khu vực”.

Năm 2022, Điện lực Thái Nguyên tiếp tục được đầu tư bổ sung thêm nhiều dự án trong đó có dự án DMS tự động hóa lưới điện thông minh. Việc thêm 5 mạch vòng lưới trung áp, lắp đặt bổ sung kết nối tiếp 20 Recloser, 33 LBS, 18 tủ RMU về hệ thống SCADA đang được vận hành thử nghiệm tại khu vực Thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ, Đại Từ, Phú Lương và Định Hóa. Dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành chính thức trong tháng 7/2022. Với ứng dụng này toàn bộ quá trình thao tác đóng cắt và khoanh vùng điểm sự cố tự động chỉ tính bằng giây.

Công ty Điện lực Thái Nguyên từng bước tự động hóa mạch vòng lưới điện trung áp
Ứng dụng lưới điện thông minh đảm bảo an toàn lao động và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện

Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Trưởng Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Thái Nguyên thông tin thêm: “Để đáp ứng được điều đó chúng tôi đã triển khai rất nhiều dự án, đặc biệt là dự án DMS tự động hóa lưới điện thông minh tất cả các thiết bị đóng cắt trên hệ thống trung thế đưa về Trung tâm điều khiển xa để điều hành, giảm thời gian mất điện…”.

Với những định hướng cụ thể trong từng giai đoạn, hàng năm Điện lực Thái Nguyên tiếp tục đầu tư thêm các thiết bị điều khiển từ xa của lưới điện thông minh... Trong tương lai không xa, hệ thống lưới điện khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ được tự động hóa hoàn toàn. Với việc áp dụng lưới điện thông minh, ngành điện Thái Nguyên đang hướng đến cùng lúc 3 mục tiêu là nâng cao năng suất hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, đảm bảo an toàn lao động và nâng cao hiệu quả quản lý vận hành lưới điện.