Công tác xã hội hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển
Công tác xã hội hướng đến mục tiêu chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển

Công tác xã hội là một nghề cao quý, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày Công tác xã hội Việt Nam là dịp để toàn xã hội ghi nhận vai trò và đóng góp của những người làm công tác xã hội trong việc tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng, góp phần bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời góp phần phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” và tinh thần thương yêu, tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau; thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp hoàn cảnh khó khăn và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Với chủ đề của Ngày Công tác xã hội Việt Nam năm 2023 là “ Công tác xã hội Việt Nam - Chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển”, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy tốt vai trò của đội ngũ công tác xã hội viên./.