Công tác dân vận gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh được tích cực triển khai. Toàn tỉnh đã xây dựng được trên 1.900 mô hình dân vận khéo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; trên địa bàn không để xảy ra các điểm nóng, vụ việc phức tạp ở cơ sở.

Năm 2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương; các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.