Công tác cán bộ tại Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh Thái Nguyên, Khóa XIV
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày trước kỳ họp Tờ trình về việc giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Với sự thống nhất cao, kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Trọng Chung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên và ông Trần Văn Hậu, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên./.