Lương cơ sở là căn cứ tính lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, tiền lương của công nhân là tiền lương do người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận với nhau để thực hiện công việc nhất định dưới sự chỉ đạo, điều hành của người sử dụng lao động. Căn cứ để tính lương cho người lao động khối doanh nghiệp thường tính với mốc thấp nhất là mức lương tối thiểu vùng.

Không được tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023, nhưng nhờ chính sách tăng lương cơ sở, những người lao động đi làm công ty cũng được hưởng thêm quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Theo đó, công nhân lao động được tăng các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội bao gồm: Trợ cấp dưỡng sức sau ốm đau; trợ cấp 1 lần khi sinh con; trợ cấp dưỡng sức sau thai sản; trợ cấp 1 lần khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp hằng tháng khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp phục vụ cho người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp 1 lần khi chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trợ cấp dưỡng sức sau điều trị; trợ cấp mai táng; trợ cấp tuất hàng tháng.

Ngoài ra, công nhân lao động được tăng mức mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh không đúng tuyến.