Công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

Mặc dù dịch bệnh covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, xong do giá cả 1 số hàng hóa đầu vào tăng đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân. Theo đó tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 7,08% so với 6 tháng đầu năm 2021. Giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 16,8 tỷ USD, tăng 29,9% so với 6 tháng đầu năm 2021 và bằng 52,6% kế hoạch cả năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.528,3 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ và bằng 52,9% dự toán cả năm. Sản lượng lương thực có hạt vụ Đông Xuân ước đạt 220 nghìn tấn, bằng 50,4% kế hoạch năm.

Cũng theo công bố của Cục Thống kê, số doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 là 469 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 6.411 tỷ đồng. Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 15 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 1.524 triệu USD. Tính lũy kế, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 172 dự án còn hiệu lực với tổng mức đầu tư đăng ký đạt gần 10,3 tỷ USD. Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 Tính đến ngày 25/6 số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 01 mũi đạt 99,8%; số đã tiêm đủ liều cơ bản: đạt 99,2%; trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm mũi 2 đạt 98,2 %; Trẻ em trong độ tuổi từ 05 đến 11 được tiêm mũi 1 đạt khoảng 45%./.