Công bố quyết định của BTV Tỉnh uỷ về công tác cán bộ
Công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh vai trò đầu tàu, trung tâm chính trị, kinh tế - văn hóa của tỉnh, bởi vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung.

Nhấn mạnh năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao của đồng chí Nguyễn Linh trên cương vị Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng và kỳ vọng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Linh sẽ nhanh chóng bắt tay vào công việc, cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Thái Nguyên phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Tân Phó Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định bản thân sẽ nỗ lực, phấn đấu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Thái Nguyên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đưa thành phố tiếp tục bứt phá hơn nữa trong thời gian tới.