Tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định số 2136, ngày 20/5/2020 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Trần Quốc Tỏ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, chỉ định tham Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Đồng thời công bố Quyết định số 2139, ngày 20/5/2020 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

cong bo quyet dinh cua bo chinh tri ve cong tac can bo 78985
Công bố Quyết định số 2136, ngày 20/5/2020 của Bộ Chính trị về việc đồng chí Trần Quốc Tỏ thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, chỉ định tham Ban chấp hành, Ban thường vụ, Đảng ủy Công an Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định: Đồng chí Trần Quốc Tỏ được đào tạo bài bản, trưởng thành trong lực lượng công an nhân dân, trải qua một số vị trí công tác khác nhau tại Trung ương cũng như địa phương, đồng chí luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó. Đồng chí tin tưởng trên cương vị công tác mới, với sự giúp đỡ của Ban chấp hành, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, cùng tập thể cán bộ, đảng viên, lực lượng công an nhân dân, đồng chí tân Thứ trưởng Bộ Công an sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ cho đồng chí Nguyễn Thanh Hải, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Trung ương tin tưởng: đồng chí tân Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, và với năng lực, trí tuệ, bản lĩnh trí tuệ vững vàng của mình sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, cùng toàn thể quân và dân trong tỉnh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

cong bo quyet dinh cua bo chinh tri ve cong tac can bo 78985
Công bố Quyết định số 2139, ngày 20/5/2020 của Bộ chính trị về việc điều động phân công đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao những kết quả phát triển vượt bậc của tỉnh Thái Nguyên thời gian qua. Đóng góp vào thành quả chung đó có sự đoàn kết của của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả của tập thể cán bộ lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên qua các thời kỳ. Kết quả này cũng cho thấy sự nỗ lực cố gắng, trưởng thành vượt bậc của các cán bộ thế hệ cán bộ trung ương được điều động và các cán bộ của địa phương. Đồng chí tin tưởng trên cương vị công tác mới, với năng lực, trình độ và bản lĩnh của mình, đồng chí Trần Quốc Tỏ và đồng chí Nguyễn Thanh Hải sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội. Được Bộ Chính trị phân công, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên là một vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề, đồng chí sẽ cố gắng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đoàn kết một lòng kế thừa các kinh nghiệm, thành quả của các đồng chí đi trước; phát huy truyền thống, trí tuệ của Đảng bộ, sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thế mạnh của vùng đất giàu truyền thống cách mạng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội lần thứ XII của Đảng, quyết tâm nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn mới... Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội, Chính phủ, các cấp ủy Đảng, các thế hệ lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ và nhân dân trên địa bàn tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong suốt quá trình công tác tại tỉnh thời gian qua. Trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm và đồng hành, hỗ trợ tỉnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng thời sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Trung ương đối với tỉnh Thái Nguyên trên các mặt công tác và đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin hứa sẽ thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, kỷ cương, hành động để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới./.