Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Chúc mừng đến đồng chí Tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương, lĩnh vực công tác mới, đồng chí Nguyễn Mỹ Linh sẽ tiếp tục phát huy khả năng, sở trường của bản thân học hỏi và trau rồi hơn nữa kiến thức, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo cán bộ viên chức Sở Ngoại vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, đồng chí tân Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để tiếp cận công việc một cách tốt nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đóng góp vào sự phát triển của công tác đối ngoại của tỉnh.