Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Văn Huy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 01/10/2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, tân Giám đốc Sở TN&MT sẽ phát huy kinh nghiệm, không ngừng rèn luyện, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, tác phong, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ của Sở nỗ lực, đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về lĩnh vực TN&MT, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.