Công bố Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao QĐ bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho đồng chí Nguyễn Thành Minh

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Giám đốc Sở Nội vụ đã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thành Minh, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/3/2021.

Phát biểu chúc mừng và đánh giá cao sự cố gắng của đồng chí tân Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh: Với chức năng nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, tổng hợp, bộ máy giúp việc của lãnh đạo UBND tỉnh trong quản lý, chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn, nhiều năm qua, Văn phòng UBND tỉnh liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong đó, có vai trò của người đứng đầu nói riêng và đội ngũ cán bộ văn phòng nói chung.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thành Minh sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực trên cương vị của người đứng đầu, chú trọng công tác nâng cao phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND tỉnh, tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân với các câp, các ngành, các đoàn thể, chính trị của tỉnh và Văn phòng UBND các huyện, thành phố, thị xã nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, nhằm làm tốt chức năng tham mưu, tổng hợp, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; đồng thời tiếp tục xây dựng khối đoàn kết trí tuệ nỗ lực cùng tập thể, cán bộ, viên chức, người lao động của Văn phòng UBND tỉnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, đồng chí Nguyễn Thành Minh bày tỏ niềm vinh sự và cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cùng tập thể Văn phòng UBND tỉnh đoàn kết, hoàn thành thằng lợi mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.