Theo quy hoạch được Chính phủ phê duyệt khu di tích có diện tích 197ha gồm 5 khu vực lập quy hoạch tại các xã: Phú Đình, Điềm Mặc, Định Biên, Bảo Linh và Thị trấn Chợ Chu với nhiều di tích, cụm di tích có tổng mức đầu tư trên 754 tỷ đồng từ nhiều nguồn.

Trên cơ sở quy hoạch này, Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch tín ngưỡng tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch trải nghiệm văn hóa chè đồng thời xây dựng nhiều chương trình du lịch trong khu di tích, tại các điểm di tích, tạo thành sản phẩm đặc sắc mang thương hiệu ATK Định Hóa thấm đượm yếu tố văn hóa thủ đô gió ngàn.