Công bố ngưỡng đầu vào đối với khối ngành sư phạm và sức khỏe
Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngưỡng đảm bảo chất lượng các ngành Sư phạm trình độ đại học là 18,5 điểm. Riêng đối với các ngành Giáo dục Thể chất, ngành Huấn luyện thể thao, ngành Sư phạm Âm nhạc và Sư phạm Mỹ thuật là 17,5 điểm. Ngưỡng xét tuyển vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng là 16,5 điểm.Còn đối với khối ngành sức khỏe, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào lấy từ 19 đến 22 điểm, cao hơn 1 điểm so với năm 2019.

Tại Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm và Đại học Y-Dược đã xác định ngưỡng điểm đầu vào theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.