Quảng Ninh đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm thứ 5 liên tiếp
Các địa phương trong Top 10 bảng xếp hạng PCI 2021 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố.

Theo Bảng xếp hạng Chỉ số PCI 2021, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đồng Tháp, Đà Nẵng và Vĩnh Phúc lần lượt là các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất. Đây cũng là những địa phương có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 theo đánh giá của doanh nghiệp.

Với tổng điểm 64,81, Thái Nguyên đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, thuộc top Khá trên bảng xếp hạng với những chỉ số thành phần tăng điểm là tiếp cận đất đai; cạnh tranh bình đẳng; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Tuy nhiên, do chịu nhiều tác động của dịch bệnh cùng những yếu tố khách quan, một số chỉ số PCI thành phần của Thái Nguyên không đạt như kỳ vọng .

Báo cáo PCI 2021 còn đi sâu tìm hiểu về những thách thức mà các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI phải đối mặt, cách thức ứng phó với dịch bệnh COVID-19 cũng như đánh giá của họ về các biện pháp phòng, chống dịch do các chính quyền địa phương triển khai. Từ đó, cho thấy các chính sách trợ giúp doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch cần được thiết kế sát với nhu cầu và khả năng phát triển của từng nhóm doanh nghiệp mới có thể phát huy hiệu quả./.