Chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Mô hình giảng đường thông minh tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên.

Tối ưu hóa thiết bị kỹ thuật số với nội dung đa phương tiện, tạo ra giao tiếp hai chiều trong dạy và học, giúp giảng viên giảng dạy hiệu quả hơn; đồng thời, khuyến khích sinh viên tham gia chủ động hơn vào nội dung học tập. Mô hình giảng đường thông minh được đưa vào vận hành tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên đã làm thay đổi hoàn toàn các phương thức giảng dạy truyền thống.

Tiến sĩ Nguyễn Đắc Trung, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên cho hay: "Thông qua giảng đường thông minh, giáo viên sẽ sử dụng trang thiết bị hiện đại được trang bị để truyền tải bài giảng cho sinh viên qua hình thức trực tuyến, sinh viên ở nhà nhưng vẫn có thể tiếp cận các bài giảng thông qua các trang thiết bị được đầu tư trong giảng đường thông minh".

Chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Phòng Studio được Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên được đầu tư với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đảm bảo năng lực sản xuất học liệu trên nền tảng số.

Ứng dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ mới trong quản lý vận hành, khai thác và phát triển, thư viện điện tử của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên là một trong những thư viện được đầu tư hiện đại bậc nhất trên cả nước. Thông qua hệ thống tra cứu tài liệu, mượn trả sách tự động, sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận với hàng trăm nghìn đầu sách, trong đó, không ít tài liệu được số hóa tự động. Cùng với đó, phòng Studio được trường Đại học Sư phạm đầu tư với trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, đảm bảo năng lực sản xuất học liệu trên nền tảng số.

PGS.TS Hà Trần Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên cho biết: "Trên nền tảng cơ sở vật chất nhà trường sẵn có, nhà trường tiếp tục đầu tư thư viện, các phần mềm quản trị đại học hiện đại trên thế giới để thực hiện nhiệm vụ quản trị đại học thật tốt, tạo ra môi trường số để tất cả mọi người tham gia vào môi trường số để hiểu và cùng thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong giáo dục đại học".

Cho đến nay, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đã số hóa khoảng 90% giáo trình giảng dạy, 100% các luận văn, luận án, 40% tài liệu tham khảo; toàn đại học cũng đã xây dựng được hơn 110 bài giảng điện tử. Ở thời điểm hiện tại, khi dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến phức tạp, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên hoàn toàn có thể chủ động cho các hình thức đào tạo trực tuyến, giáo dục từ xa…

Cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số trong các trường Đại học tại Thái Nguyên càng trở nên rộng mở khi Thái Nguyên đang nỗ lực trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du miền núi phía Bắc. Bên cạnh đó, giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên cũng đang có rất nhiều chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ, trong đó, chuyển đổi số sẽ là một nhiệm vụ được ưu tiên trong thời gian tới. GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên thông tin: "Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, sẵn sàng tham gia và đã có thế năng chuẩn bị nội dung này ở nhiều phương diện đó là: đào tạo nguồn lực, mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, quản lý. Chúng tôi sẽ tham gia với trách nhiệm của cơ quan nghiên cứu khoa học, cùng với tỉnh thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số thành công của tỉnh Thái Nguyên".

Mục tiêu của giáo dục trong thời đại mới là tạo ra những công dân có kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số để trở thành công dân toàn cầu. Chính vì vậy, chuyển đổi số trong giáo dục đang được xác định là khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng cần chú trọng thực hiện trong những năm tới đây. Làm tốt chuyển đổi số cũng chính là nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao - một trong ba đột phá chiến lược mà Đảng ta đã xác định tại Đại hội XIII về phát triển đất nước trong giai đoạn mới./.