Chuyển địa điểm thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Thái Nguyên
Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định chuyển địa điểm thi từ Trường THPT Chuyên sang Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên.

Do hiện nay cơ sở vật chất của Trường THPT Chuyên không đáp ứng được các điều kiện để tổ chức thi với số lượng đã đăng ký như trên. Vì vậy, sau khi báo cáo cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã làm việc với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên và chuyển địa điểm thi từ Trường THPT Chuyên sang Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên. Các bậc phụ huynh và các thí sinh tham gia dự thi tuyển sinh vào Trường THPT Chuyên Thái Nguyên cần lưu ý về sự thay đổi địa điểm thi để kỳ thi diễn ra một cách thuận lợi và hiệu quả./.