Chương trình nghệ thuật quần chúng “Người là niềm tin tất thắng”
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình.

Tham gia Chương trình có trên 500 diễn viên không chuyên đến từ 11 đơn vị nghệ thuật quần chúng các phường, trường Cao đẳng, THPT, mầm non trên địa bàn TP Thái Nguyên, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên và Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Các đơn vị đã biểu diễn 15 tiết mục ca, múa nhạc phong phú về thể loại, có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình cảm của nhân dân Thái Nguyên với Bác Hồ kính yêu.

Chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn TP Thái Nguyên đến xem, thưởng thức./.