Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân tại các địa phương
Một tiết mục của Nhà hát ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn tại xã Sơn Cẩm

Tập thể nam nữ diễn viên của Nhà hát đã đem tới 9 tiết mục hát múa đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước. Chương trình đã đem đến không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn bàn.

Trong thời gian tới, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm mục đích phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa văn nghệ của bà con nhân dân các địa phương.