Xin chờ trong giây lát...

Chung tay vì lợi ích cộng đồng

29/10/2020 09:35
Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân tương ái và là trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng và toàn xã hội. Đó cũng là hành động mà đông đảo cán bộ, công chức, người lao động ngành thuế tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng phong trào toàn dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện.