Chung khảo Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi - đã psts 22.9
Căn cứ kết quả vòng thi chung khảo, Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn các thí sinh đoạt giải để tiếp tục tham gia vòng thi chung kết.

Là Đảng bộ có đông tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, Thành ủy Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 với 02 vòng thi là sơ khảo và chung khảo. Tại vòng chung khảo, các thí sinh phải trải qua 3 phần thi là soạn đề cương bài giảng với nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; thuyết trình nội dung trọng tâm trong chuyên đề đã lựa chọn và trả lời các câu hỏi nghiệp vụ.

Căn cứ kết quả vòng thi chung khảo, Ban Tổ chức Hội thi sẽ lựa chọn các thí sinh đoạt giải để tiếp tục tham gia vòng thi chung kết./.