Chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV
Hội nghị duyệt công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến được tổ chức trong ngày 10 và 11/10/2022 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên với sự tham gia của gần 400 đại biểu chính thức và khách mời. Để chuẩn bị cho Đại hội, BTV Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã tham mưu với BTV Tỉnh ủy xây dựng các văn bản về tổ chức Đại hội, quy hoạch cán bộ, quy trình công tác nhân sự cho Đại hội. Đến thời điểm này, các văn kiện trình Đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các cấp, ngành và tiếp tục được BTV Tỉnh đoàn tiếp thu, chỉnh sửa. Về công tác nhân sự, BTV Tỉnh đoàn đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự khóa XV bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ và Trung ương Đoàn đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XV của Tỉnh đoàn Thái Nguyên cơ bản đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong các văn kiện trình tại Đại hội; về cơ cấu tổ chức nhân sự Đại hội, các đại biểu đề nghị BTV Tỉnh đoàn xây dựng đề án phù hợp với quy định và điều kiện thực tiễn.