Chuẩn bị tốt công tác phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Toàn cảnh cuộc họp.

Đến thời điểm hiện tại, các thành viên trong Tiểu ban và các sở, ban, ngành chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng thời gian quy định. Các cơ quan thông tấn báo chí mở các chuyên mục, tăng cường số lượng tin, bài, tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, cũng như các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nội dung liên quan đến trang trí, khánh tiết, chương trình văn hóa, văn nghệ phục vụ đại hội; danh sách thành phần đại biểu tham dự đại hội, đại biểu khách mời; các hạng mục công trình, cơ sở vật chất phục vụ đại hội đang được khẩn trương hoàn thiện. Phương án bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội đang tiếp tục được triển khai...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất một số nội dung, phương án nhằm tổ chức phục vụ đại hội bảo đảm tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và đúng quy định. Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Tiểu ban, Văn phòng Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát các nội dung công việc được phân công để góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025./.