Xin chờ trong giây lát...

Chuẩn bị hoàn tất công trình Phù điêu “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đồng bào các Dân tộc tỉnh Thái Nguyên”

11/09/2020 00:37
Chuẩn bị hoàn tất công trình Phù điêu “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Đồng bào các Dân tộc tỉnh Thái Nguyên”