Chuẩn bị các điều kiện hoạt động của Trung tâm Báo chí
Toàn cảnh Hội nghị

Trung tâm được thành lập nhằm cung cấp thông tin chính thống về các hoạt động của Đại hội, đồng thời tuyên truyền, quảng bá về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác tổ chức Trung tâm báo chí phải đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, an toàn thông tin, đáp ứng kịp thời về cơ sở vật chất và nội dung thông tin để phục vụ tốt công tác tuyên truyền về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trung tâm báo chí được đặt tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên, hoạt động trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Trên tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã góp ý về cách thức bố trí, tổ chức khu vực tác nghiệp của phóng viên, về hạ tầng và các điều kiện đảm bảo khác tại Trung tâm báo chí./.