Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt thường kỳ tại chi bộ cơ sở
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9/2022.

Tại buổi sinh hoạt, chi bộ tổ dân phố số 15, phường Phan Đình Phùng đã thông tin đến các đại biểu về tình hình thời sự nổi bật trong nước và trong tỉnh; các văn bản của đảng, nhà nước và Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội; kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9. Theo đánh giá kết quả thực hiện trong tháng 8 việc sinh hoạt chi bộ luôn tuân thủ các nguyên tắc hoạt động của Đảng; chất lượng sinh hoạt Chi bộ được nâng cao đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt; nội dung sinh hoạt Chi bộ có nhiều đổi mới, dân chủ và sát thực tiễn địa phương. Thảo luận, đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã đề cập đến một số vấn đề như: nâng cao công tác phê và tự phê của các đảng viên, công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức sinh hoạt Đảng nghiêm túc, đúng quy định; các đảng viên tham gia đóng góp ý kiến mang tinh thần xây dựng cao. Đồng chí cũng thông tin tới các đảng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên từ đầu năm đến nay. Để tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương, đồng chí đề nghị chi bộ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của từng cán bộ, đảng viên, thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tập huấn về công tác đảng; lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.