Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và ưu tiên tập trung thực hiện ngay một số nhiệm vụ tại Công điện:

Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông