Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp: Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Doanh nghiệp: Chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với gói hỗ trợ 350 nghìn tỷ đồng là một trong những yếu tố quan trọng hỗ trợ nền kinh tế phục hồi sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng. Tính đến hết tháng 7/2022, tổng số tiền thuế, phí, lệ phí được giảm, gia hạn để hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh ước khoảng 89,2 nghìn tỷ đồng. Gói hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đã giải ngân khoảng 196,7 tỷ đồng, hỗ trợ cho gần 345 nghìn người lao động; thị trường lao động dần phục hồi tích cực. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đạt 133,7 nghìn doanh nghiệp, tăng khoảng 27% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, với nền kinh tế có độ mở lớn, những tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới nền kinh tế Việt Nam.

Trên cơ sở nhận diện thời cơ, thách thức, nhiều đề xuất, kiến nghị về các giải pháp đã được đưa ra nhằm tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm của người lao động.

Phát biểu bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến trách nhiệm, thẳng thắn của các Bộ, ngành và doanh nghiệp. Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục nỗ lực, vượt khó vươn lên, cùng chính phủ và nhân dân xây dựng đất nước hùng cường. Chính phủ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an toàn xã hội để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, mở rộng thị trường, tạo việc làm ổn định cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các Bộ, ngành, địa phương tổng rà soát các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, trên các lĩnh vực, từ đó có biện pháp giải quyết phù hợp, đưa các doanh nghiệp phát triển ổn định về chất lượng và số lượng, cân bằng lợi ích giữa Nhà nước - Nhân dân - Doanh nghiệp…