Trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,95%; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng xã hội trong tháng đạt trên 3.500 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước so với tháng trước. Tính đến hết tháng 8, thu ngân sách đạt 10.239 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, bằng 65,6% dự toán năm; chi ngân sách đạt trên 7.200 tỷ đồng, bằng 44,9% dự toán năm, tăng 3,2% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,96 tỷ đô là Mỹ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 57% theo kế hoạch Chính phủ giao; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 83,2 nghìn tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt 67,6 nghìn tỷ đồng; diện tích trồng trọt cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt giúp đàn vật nuôi ổn định. Các lĩnh vực xã hội, nội chính tiếp tục được triển khai đạt hiệu quả; đời sống người dân ổn định… Đặc biệt, tính đến ngày 8/9, tỉnh đã hỗ trợ được trên 8.000 người Thái Nguyên đang sinh sống tại các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội với tổng kinh phí trên 16 tỷ đồng… dự kiến gần 11 tỷ đồng sẽ tiếp tục được giải ngân để hỗ trợ trên 5.000 trường hợp trong thời gian tới.

Chủ động đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm
Trong tháng 8, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 4,95%

Chỉ đạo các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, đồng chí Trịnh Việt Hùng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung đôn đốc tiến độ thực hiện và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, cần chủ động rà soát kết quả thực hiện, làm rõ những vướng mắc, tồn tại liên quan để có giải pháp tháo gỡ; cũng như kịp thời báo cáo lãnh đạo tỉnh để xin ý kiến thực hiện. Đặc biệt, cần nghiêm túc rà soát các nhà thầu, nhà đầu tư chậm tiến độ thực hiện các dự án để thông tin công khai và kiên quyết thực hiện thu hồi theo quy định. Đồng chí cũng nhấn mạnh, sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị sẽ góp phần để tỉnh đạt kết quả tích cực trong phát triển KT-XH năm 2021, từ đó tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát triển của cả nhiệm kỳ.