Cho ý kiến tôn tạo di tích Nơi thành lập cơ sở Đảng đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

Di tích nơi thành lập cơ sở Đảng cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, được xây dựng từ năm 1995, gồm 3 địa điểm với 5 hạng mục công trình. Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia năm 1999.

Trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo, sửa chữa nhỏ, đến nay, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Trên cơ sở khảo sát hiện trạng di tích, Đại Từ đã xây dựng phương án quy hoạch và thiết kế xây dựng mở rộng, tôn tạo di tích, gồm các điểm di tích cũ mở rộng; đồng thời, xây dựng mới các hạng mục phục vụ tham quan, sinh hoạt văn hóa của cộng đồng dân cư. Tổng diện tích của di tích khoảng 22.000 m2, gồm 5 khu vực chính, với tổng mức đầu tư 22 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách huyện, vốn huy động hợp pháp khác là 7 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với phương án quy hoạch và thiết kế dự án xây dựng mở rộng, tôn tạo di tích, đồng thời đề nghị huyện Đại Từ trong quá trình thực hiện cần gắn kết với việc phát triển các điểm du lịch trên địa bàn, đảm bảo tính tổng thể, nổi bật hạng mục chính của di tích./.