Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương  (TS 28/12)
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên

Năm 2020 được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua, khi đại dịch COVID-19 xảy ra và thiên tai, bão lũ hoành hành dữ dội, nhưng Việt Nam đã thực hiện thành công mục tiêu kép, trở thành một điển hình của thế giới trong phòng, chống dịch COVID-19. Trong khi nhiều nước tăng trưởng âm thì Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng dương 2,91%, thuộc nhóm cao nhất thế giới; nền tảng kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát dưới ngưỡng 4%. Trong bối cảnh khó khăn toàn cầu, chuỗi cung ứng quốc tế đứt gãy, kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt Nam vẫn đạt mức kỷ lục trên 543 tỷ USD, xuất siêu hơn 19 tỷ USD. Riêng năm 2021, Thủ tướng cho biết, các chỉ tiêu cho năm 2021 đã được cân đối, tính toán trên nhiều yếu tố. Tình hình có nhiều thách thức, song Chính phủ quyết tâm điều hành để nâng tăng trưởng GDP thêm 0,5 điểm % trong năm 2021.

Năm 2020, cùng với cả nước, Thái Nguyên đã thực hiện thành công mục tiêu kép vừa tập trung phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Mặc dù tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 4,18% nhưng đây là một kết quả ấn tượng trong bối cảnh dịch bệnh, là 1 trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng khá của cả nước.

Hội nghị cũng xem xét, thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; dự kiến phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; kết quả cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử và hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng năm 2020 và 5 năm 2016-2020. Đồng thời, nghe ý kiến của các ngành, địa phương, trong đó tập trung đi thẳng vào những thành quả nổi bật và những khó khăn, vướng mắc; những vấn đề lớn có tính liên ngành, liên vùng, tăng cường phối hợp để phát huy được tiềm năng, lợi thế, nâng cao được hiệu quả trong phân bổ và sử dụng nguồn lực; làm rõ những mô hình tốt, cách làm hay; tập trung bàn về cách làm, phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm tạo được chuyển biến rõ nét, hiệu quả trong thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Từ các ý kiến tại hội nghị, Chính phủ sẽ tiếp thu, hoàn thiện văn bản, báo cáo, dự thảo Nghị quyết 01 để ban hành và thực hiện ngay từ ngày đầu tiên của năm 2021./.