Chấp thuận chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Hồ Suối Lạnh
Toàn cảnh buổi làm việc

Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Hồ Suối Lạnh đây là Quy hoạch phân khu Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí, thể thao, đô thị sinh thái được triển khai trong năm 2021, tại xã Thành Công với quy mô dự kiến là 437ha; tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về 1 số nội dung liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng đến vấn lĩnh vực tài nguyên. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, thị xã Phổ Yên mong muốn UBND tỉnh, Sở Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Hồ Suối Lạnh, để Thị xã có căn cứ pháp lý triển khai thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực Hồ Suối Lạnh và giao Thị xã Phổ Yên sớm tổ chức triển khai lập quy hoạch nhằm từng bước cụ thể hóa Quy hoạch chung của thị xã theo đồ án đã được tỉnh phê duyệt và tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các loại hình du lịch; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đưa Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.