Chậm nhất đến 30/8/2022 phải hoàn thành giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
Hội nghị Giao ban trực tuyến với các địa phương trên cả nước nhằm đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tính đến nay, có 60/63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ nhận hỗ trợ, với trên 2,8 triệu lao động tại hơn 56 nghìn doanh nghiệp được đề nghị hỗ trợ, tổng kinh phí trên 1,8 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, mới có trên 1 triệu lao động được nhận tiền hỗ trợ với số tiền hơn 728 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại có 56/63 tỉnh, thành phố thực hiện giải ngân cho người lao động. Thái Nguyên cũng là 1 trong 6 địa phương trên toàn quốc có số tiền giải ngân cao nhất và là 1 trong 10 địa phương đang thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động .

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội nhấn mạnh, cần tập trung tuyên truyền để các đơn vị doanh nghiệp, người lao động khẩn trương nộp hồ sơ trước ngày 15/8/2022. Những đơn vị doanh nghiệp, người lao động đã nộp hồ sơ thì đơn vị chức năng nhanh chóng thẩm định phê duyệt và giải ngân hỗ trợ ngay cho người lao động. Chậm nhất đến 30/8/2022 tất cả các địa phương phải hoàn thành nội dung này.