Xin chờ trong giây lát...

Cần thêm nguồn lực để phát triển làng nghề Phú Lương

29/10/2020 23:14
Hiện Phú Lương có 42 làng nghề truyền thống. Thời gian qua, các làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện phát triển tương đối ổn định. Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, làm thế nào để tồn tại và phát triển bền vững đang là “bài toán” đặt ra đối với các làng nghề hiện nay tại Phú Lương.