Xin chờ trong giây lát...

CẦN THÁO GỠ KHÓ KHĂN TẠI CÁC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ, KHU ĐÔ THỊ

14/09/2020 20:28
Do vướng mắc về thủ tục pháp lý, nên hiện nay, 43 dự án khu dân cư, khu đô thị mới đã có chủ trương đầu tư sau ngày 1/7/2017 đến trước ngày 15/11/2017 trên địa bàn tỉnh bị chậm tiến độ, thi công dở dang, thậm chí không triển khai, gây lãng phí tài nguyên đất và ảnh hưởng trực tiếp tới người dân vùng quy hoạch dự án.