Thái Nguyên 27
Cảm giác: 31
Cao/Thấp: 27/27
Độ ẩm: 94%
mây cụm
Cập nhật: 23-04-2021 09:00:26
Dự báo 5 ngày tới
Thứ sáu, 23/04/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 06:00 28 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ sáu, 23/04/2021 12:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 15:00 25 mây rải rác
Thứ sáu, 23/04/2021 18:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 23/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 09:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Thứ bảy, 24/04/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 06:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 09:00 29 mưa vừa
Chủ nhật, 25/04/2021 12:00 26 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 15:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 25/04/2021 18:00 25 mây đen u ám
Chủ nhật, 25/04/2021 21:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 00:00 24 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 03:00 25 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 09:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 15:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ hai, 26/04/2021 21:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 00:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 03:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 06:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 09:00 22 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 12:00 21 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 15:00 21 mây đen u ám
Thứ ba, 27/04/2021 18:00 20 mưa nhẹ
Thứ ba, 27/04/2021 21:00 20 mây đen u ám
Thứ tư, 28/04/2021 00:00 21 mưa nhẹ
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Cần đảm bảo an toàn trên kênh Hồ Núi Cốc

05/03/2021 22:09
Tuyến kênh chính hồ Núi Cốc có chiều dài 18km. Dọc 2 bên tuyến kênh này phần lớn đều có kết hợp làm đường giao thông. Trong thực tế, nhu cầu đi lại của người dân và số lượng phương tiện gia tăng nhanh nên vấn đề giao thông dọc theo tuyến kênh này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.