Cần có sự chuyển biến thực chất trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn trên phạm vi toàn quốc
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Theo báo cáo, 5 năm qua toàn quốc xảy ra trên 17.000 vụ cháy làm chết hơn 400 người và bị thương gần 800 người; thiệt hại ước tính hơn 7.000 tỷ đồng và hơn 7.500 ha rừng. Bên cạnh đó, xảy ra 149 vụ nổ, làm 64 người chết và 190 người bị tương. Riêng trong 8 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 1.136 vụ cháy, làm chết 57 người, bị thương 52 người; thiệt hại tài sản ước tính trên 500 tỷ đồng và 39ha rừng. Ngoài ra cả nước xảy ra 10 vụ nổ, làm 07 người chết và 11 người bị thương.

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tính từ đầu năm 2022, đã xảy ra 21 vụ cháy, giảm mạnh 30 vụ so với cùng kỳ năm 2021, thiệt hại về tài sản ước tính gần 700 triệu đồng, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ do đặc thù trên địa bàn có nhiều các khu, cụm công nghiệp, sự phát triển nhanh chóng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tại địa phương.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn; phân tích tình hình cháy, nổ; những hạn chế, thiếu sót; nguyên nhân, bài học và nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, thực hiện tốt công tác PCCC, CNCH trong thời gian tới.

Kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, PCCC và CNCH là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách trong bối cảnh hiện nay bởi kinh tế - xã hội nước ta đang trong quá trình phát triển, công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ; Trong khi đó, nhận thức, hành vi, thói quen về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn còn hạn chế; kỹ năng xử lý, ứng phó khi có sự cố là chưa cao...

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành đưa ra ý kiến hoàn thiện chính sách, pháp luật; khâu tổ chức thực hiện và công tác quản lý nhà nước; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; công tác thanh tra, kiểm tra, chế tài xử lý vi phạm. Tăng cường năng lực phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân./.