Cần có cách làm mới mang tính đột phá, sáng tạo trong phát triển văn hoá, thể thao và du lịch
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương nỗ lực của toàn ngành trong 8 tháng năm 2021 với nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Đưa vào chạy thử nghiệm Cổng du lịch thông minh của tỉnh; 100% thủ tục hành chính đã được giải quyết mức độ 3 và 4, trong đó tỷ lệ thực hiện mức độ 4 đạt 96%, vượt chỉ tiêu trên 80% tỉnh giao. Kết thúc năm 2020, toàn tỉnh có gần 300 nghìn gia đình văn hóa, chiếm trên 91%; gần 2.150 xóm, tổ dân phố văn hóa, đạt gần 92%.

Các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các nội dung chính như: Việc đầu tư, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hoá tại cơ sở; vấn đề thừa – thiếu nhà văn hoá xóm/tổ dân phố; công tác xếp hạng, tu bổ, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn; vấn đề văn hoá trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt các chương trình, đề án, kế hoạch mà tỉnh đã phê duyệt. Đồng chí yêu cầu toàn ngành cần có cách làm mới mang tính đột phá, sáng tạo trong phát triển văn hoá, thể thao và du lịch; cần chú trọng hơn nữa việc phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm.

Đồng chí đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh hơn nữa phong trào thể thao quần chúng và gợi ý cho sở triển khai thực hiện phong trào bình chọn, biểu dương công dân tiêu biểu hàng năm và triển khai mô hình nhà văn hoá số. Để làm tốt những nhiệm vụ nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị liên quan đến ngành; chú trọng công tác xây dựng Đảng; nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cán bộ để ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển bền vững của tỉnh thời gian tới./.