Xin chờ trong giây lát...

Cần bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại các khu di tích lịch sử

24/09/2020 09:47
Khu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa được biết đến là một khu di tích lịch sử cách mạng có quy mô lớn với nhiều điểm di tích nằm đan xen giữa những vạt đồi xanh ngát tre, vầu và cọ. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra hiện tượng nhiều vạt rừng cọ ở gần các điểm di tích thuộc Khu Di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa liên tục bị chặt hạ. Nếu các cấp, ngành và địa phương không kịp thời triển khai các giải pháp thiết thực và hữu hiệu để ngăn chặn hành vi này thì cảnh quan thiên nhiên và môi trường tại các điểm di tích lịch sử đặc biệt của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.