Xin chờ trong giây lát...

Cai nghiện ma túy: Lấy người bệnh làm trung tâm

13/01/2021 09:24
Với quan điểm "cơ sở cai nghiện ma túy là nơi chữa bệnh”, thời gian qua, Cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tự nguyện huyện Đồng Hỷ đã chăm lo cho người nghiện theo đúng tinh thần “Đến để chữa bệnh chứ không phải bị cách ly”. Nhiều học viên sau cai nghiện trở về địa phương hòa nhập cộng đồng đã trở thành công dân có ích cho xã hội.