Cải cách hành chính và chuyển đổi số trên lĩnh vực giao thông vận tải
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hệ thống các phần mềm quản lý điện tử hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải.

Hiện nay, Sở Giao thông vận tải được ủy thác quản lý 168km Quốc lộ và giao quản lý trên 370km đường tỉnh, 100% chiều dài các tuyến được nhựa hoá, cơ bản đáp ứng yêu cầu lưu lượng tham gia giao thông trên các tuyến. Sở đang tích cực phối hợp hoàn thành phương án phát triển mạng lưới giao thông tích hợp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng với đó, chỉ số cải cách hành chính hàng năm của ngành Giao thông vận tải đều được cải thiện. Ngành cũng đang tích cực thực hiện chuyển đổi số.

Đến nay, toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giao thông vận tải đã được số hoá bằng các phần mềm quản lý điện tử, gần 6.500 phương tiện kinh doanh vận tải được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tại buổi làm việc được truyền tải qua phần mềm trí tuệ nhân tạo. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện mục tiêu kép được đặc biệt quan tâm.

Trong triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, ngành giao thông vận tải được giao 2 nhiệm vụ trong phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật giai đoạn 2021-2025. Hiện, đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành Đề án tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông vào quý 1/2021. Một số dự án giao thông trọng điểm đều đang được tập trung thực hiện, cơ bản đảm bảo tiến độ.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số trên lĩnh vực giao thông vận tải
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kiến nghị của ngành Giao thông vận tải như: Đề xuất bổ sung biên chế thực hiện công tác quản lý bảo trì đường bộ, cơ chế chính sách trong thực hiện cổ phần hoá các đơn vị sự nghiệp công lập; tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công một số dự án giao thông đạt thấp; công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm liên quan đến tải trọng xe; việc hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng giao thông nông thôn, miền núi; việc san lấp, tận dụng khai thác đất, đá, mỏ đất để phục vụ các công trình, dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác và những đóng góp của ngành giao thông vận tải đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh thời gian qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sở Giao thông vận tải cần tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; chủ động, tích cực phối hợp hoàn thành phương án phát triển mạng lưới giao thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tích hợp trong quy hoạch tỉnh; thường xuyên theo dõi đôn đốc, quản lý tiến độ, tham mưu báo cáo giải quyết các khó khăn vướng mắc cho các dự án đầu tư công đã được phê duyệt và các dự án giao thông trọng điểm khác, đảm bảo hiệu quả đầu tư; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp, cũng như đáp ứng yêu cầu thực hiện mục tiêu kép trong bối cảnh dịch bệnh.

Đồng chí cũng yêu cầu Đảng bộ Sở Giao thông vận tải cần phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ.