Thái Nguyên 30
Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 30/30
Độ ẩm: 77%
mây đen u ám
Cập nhật: 21-06-2021 05:00:39
Dự báo 5 ngày tới
Thứ hai, 21/06/2021 00:00 30 mây đen u ám
Thứ hai, 21/06/2021 03:00 34 mây rải rác
Thứ hai, 21/06/2021 06:00 40 mây rải rác
Thứ hai, 21/06/2021 09:00 38 mây cụm
Thứ hai, 21/06/2021 12:00 34 mây đen u ám
Thứ hai, 21/06/2021 15:00 31 mây đen u ám
Thứ hai, 21/06/2021 18:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 21/06/2021 21:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 22/06/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 22/06/2021 03:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 22/06/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ ba, 22/06/2021 09:00 34 mây đen u ám
Thứ ba, 22/06/2021 12:00 30 mây đen u ám
Thứ ba, 22/06/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 22/06/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ ba, 22/06/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 23/06/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 23/06/2021 03:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 23/06/2021 06:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 23/06/2021 09:00 30 mây đen u ám
Thứ tư, 23/06/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 23/06/2021 15:00 28 mây đen u ám
Thứ tư, 23/06/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 23/06/2021 21:00 25 mưa nhẹ
Thứ năm, 24/06/2021 00:00 26 mưa nhẹ
Thứ năm, 24/06/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 24/06/2021 06:00 31 mây đen u ám
Thứ năm, 24/06/2021 09:00 32 mưa nhẹ
Thứ năm, 24/06/2021 12:00 29 mây đen u ám
Thứ năm, 24/06/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ năm, 24/06/2021 18:00 26 mây đen u ám
Thứ năm, 24/06/2021 21:00 25 mây cụm
Thứ sáu, 25/06/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ sáu, 25/06/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ sáu, 25/06/2021 06:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 25/06/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 25/06/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ sáu, 25/06/2021 15:00 29 mây cụm
Thứ sáu, 25/06/2021 18:00 27 mây cụm
Thứ sáu, 25/06/2021 21:00 27 mây cụm
Xem thêm
Xin chờ trong giây lát...

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

14/05/2021 22:41
Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 14/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các địa phương. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.