Các Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất huy động

Biểu lãi suất huy động ngắn hạn ở nhiều kỳ hạn tăng lên mức tối đa cho phép, với mức tăng từ 0,7 – 1% so với biểu lãi suất cũ, tương đương mức lãi suất cao nhất ở các kỳ hạn từ 4,1-6,8%/năm. Trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh lãi suất điều hành, room tín dụng vừa được điều chỉnh, tăng trưởng tiền gửi chậm, các chuyên gia kinh tế dự báo lãi suất tiền gửi sẽ tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2022.