Các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc trực tuyến với cử tri các địa phương
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tại hội nghị, thay mặt đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã báo cáo nhanh đến các bậc cử tri kết quả Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 8 ngày so với dự kiến.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước. Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian xem xét, quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025. Đặc biệt, Quốc hội đã thảo luận và quyết định bổ sung nội dung “tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới” vào Nghị quyết kỳ họp, tăng thêm quyền cho Chính phủ để chủ động quyết định các biện pháp sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tham dự kỳ họp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đóng góp 12 lượt ý kiến của các đại biểu trong đoàn tại các buổi thảo luận, đề cập đến những vấn đề thiết thực, được Quốc hội, cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh cũng báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất và các nội dung được Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh, khóa XIV, dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến 13/8/2021 xem xét thông qua. Trọng tâm là các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh về các đề án, dự án đầu tư trên các lĩnh vực trong giai đoạn 2021-2025; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh; vấn đề đang được cử tri quan tâm là Nghị quyết quy định chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh cũng được xem xét, thông qua tại Kỳ họp này.

Đại diện các bậc cử tri bày tỏ vui mừng trước kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng thời kiến nghị một số vấn đề như: Quốc hội và bộ ngành nghiên cứu sửa đổi Luật đất đai 2013 cho phép các thành phần không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng hoặc hưởng thừa kế quyền sử dụng đất lúa; Đề nghị Chính phủ ưu tiên, bố trí nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu của Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng trung tâm ATK- Định Hóa; phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Quốc gia đặc biệt ATK- Định Hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên; Sớm có quyết định bàn giao mốc giới diện tích đất vườn Quốc gia Tam Đảo cho 10 xã thuộc huyện Đại Từ quản lý; Giảm mức tuổi được hưởng bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi; Sớm nghiên cứu giải quyết việc điều chỉnh rà soát 3 loại rừng và điều chỉnh luật Khoáng sản liên quan đến việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao đổi, làm rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trúng cử nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bậc cử tri đã tin tưởng lựa chọn và tín nhiệm bầu các đại biểu là người đại diện cho tiếng nói của cử tri tại diễn đàn Quốc hội và HĐND tỉnh. Đồng thời cam kết, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật đã quy định. Đối với các vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị, các đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ nội dung phản ánh để chuyển tải ý kiến đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đề nghị xem xét giải quyết và báo cáo cử tri ở các đợt tiếp xúc cử tri tiếp theo.