Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả cùng dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XIV; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ cử tri huyện Đồng Hỷ đã có lượt 7 ý kiến với 13 kiến nghị có liên quan đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ công tác tại cơ sở, xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, thực hiện cắm các mốc, điểm di tích tại các xã ATK và đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vào các di tích này.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri, đồng thời giải đáp một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền huyện Đồng Hỷ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy mạnh việc tiêm chủng các mũi vắc xin cơ bản và bổ sung để phòng chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch huyện và các xã, thị trấn tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./.