Các CLB VHNT góp phần phong phú đời sống văn hóa tinh thần người dân
Tập thơ mới ra mắt của Câu lạc bộ thơ lục bát Thái Nguyên

Một buổi sinh hoạt và cũng là ra mắt tập thơ lục bát của Câu lạc bộ thơ lục bát Thái Nguyên. Như phần đông các CLB thuộc lĩnh vực văn hóa, văn nghệ khác, CLB thơ lục bát Thái Nguyên từ khi thành lập đến nay đã trở thành một điểm hẹn văn hóa cho những người yêu thơ lục bát.

Ông Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm CLB Thơ lục bát Thái Nguyên: "Chúng tôi muốn xây dựng dòng thơ truyền thống này cùng với thơ lục bát Việt Nam để tiến tới được công nhận hoặc xây dựng, giữ gìn di sản văn hóa".

Đến nay, chưa có thống kê về số lượng các CLB văn hóa, văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh, chỉ biết rằng các câu lạc bộ này đang tồn tại với nhiều hình thức rất đa dạng. Với đặc thù là CLB quần chúng nên kinh phí hoạt động hoàn toàn do thành viên tự nguyện đóng góp. Nhiều CLB đã làm tốt công tác xã hội hóa để không chỉ duy trì sinh hoạt mà còn tổ chức và tham gia nhiều hoạt động ở quy mô lớn khác. Không chỉ ở cấp tỉnh, nhiều CLB có cả chi hội ở khắp các huyện, thành, thị.

Ông Lê Sáu, Hội viên CLB Nhạc xưa Sao Mai Thái Nguyên: "Tham gia CLB chúng tôi cảm thấy phấn chấn và trẻ ra rất nhiều. Từ đó động viên anh em bạn bè vào CLB đông hơn".

Các CLB VHNT góp phần phong phú đời sống văn hóa tinh thần người dân
Một buổi sinh hoạt của CLB Nhạc xưa Sao Mai Thái Nguyên

Việc duy trì và phát triển các CLB đã góp phần từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở.

Bà Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên: "Việc lựa chọn văn học, văn hóa nghệ thuật làm một phương tiện để biểu đạt nhu cầu, nguyện vọng và giải trí, tôi cho là rất đáng trân trọng, nó làm cho đời sống tinh thần của xã hội phong phú, đa dạng hơn. Nếu các cơ quan quản lý có hỗ trợ về chuyên môn thì chất lượng sẽ cao lên, như vậy góp phần làm cho chất lượng đời sống thân thần của cộng đồng sẽ được nâng cao".

Hoạt động của các mô hình CLB văn hóa văn nghệ quần chúng đã đang góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, bản sắc văn hóa địa phương. Tuy nhiên, sẽ là cần thiết nếu có sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn của ngành văn hóa cũng như chính quyền địa phương để các CLB hoạt động có hiệu quả và đúng định hướng.